V petek, 11. septembra, smo se odpravili v prvi razred in prvošolčkom zastavili nekaj vprašanj.

Najprej smo se odpravili v 1. a razred in nato v 1. b razred. Imeli sva veliko prostovoljcev, ki so hoteli nekaj povedati za šolski časopis, da bi jih lahko starši videli in prebrali, kaj so povedali. Vsi so bili zelo veseli, da so končno prišli v šolo in spoznali veliko novih prijateljev. Ob zastavljenem vprašanju o prvem šolskem dnevu so vsi najprej pomislili na makovo potico, ki je seveda tudi nam starejšim učencem zelo okusna. Vendar pa je bilo tudi veliko drugih odgovorov, kot na primer risanje, pisanje, učenje in pa seveda igranje. Učenci so nam zaupali, da jim učiteljica ne daje še veliko nalog, vendar pa jih včasih vseeno nekaj pozabijo in se učiteljica mora malce jeziti. Poleg delanja domačih nalog in učenja se učenci doma še veliko igrajo, nekateri z domačimi ljubljenčki, nekateri pa s sestrami ali z brati. Izvedeli sva, da učenci imajo rajši šolo kot vrtec, saj se več naučijo in jim ni potrebno spati kot v vrtcu. Starejšim učencem, ki smo na šoli dalj časa, se nam šola več ne zdi tako velika, kot pa ko smo bili v prvem ali celo v drugem razredu, ampak za otroke prvega razreda je šola zelo velika, še neznana in lepa in prav tako tudi njihove učilnice. 

Upamo, da boste preostanek šolskega leta preživeli lepo, zdravo in napolnjeno s smehom in novimi izkušnjami ter seveda znanjem.

Ema Gumilar, Rebeka Sukič