22.april se kot dan Zemlje praznuje že 50. leto zapored. Glavna tema letošnjega dneva Zemlje pa so podnebni ukrepi.

Macro Photography of Tree

Foto: Pexels.

Podnebne spremembe veljajo za najpomembnejši izziv za prihodnost človeštva in ohranjanje pogojev, ki omogočajo življenje na tem planetu. Emisije toplogrednih plinov so glavni razlog za podnebne spremembe, katerih učinki so že vidni. Poznamo več toplogrednih plinov. Najbolj znan je ogljikov dioksid (CO2), od drugih pa so najbolj razširjeni metan (CH4), didušikov oksid (N2O) in plini iz skupine F-plinov (HFC, PFC, SF6). Učinki naštetih toplogrednih plinov so različni.

Da bi zemljo “rešili”, je dovolj že to, da npr. pravilno ločujemo odpadke. Partnerji v projektu Life Artemis pa so pozvali, naj se odpovemo gojenju invazivnih tujerodnih rastlin in jih nadomestimo z drugimi okrasnimi vrstami.

Lara Kapun