Trajnostna mobilnost je izraz, ki zaobjema več definicij in z dodanimi besedami pomeni premikanje na trajnostni način, kar pomeni premikanje na trajnostni način, ki ne pusti velikih posledic na okolju v prihodnosti. 

Foto: pexels.com

Izraz mobilnost sama pa je sposobnost biti mobilen oziroma sposobnost premikanja in uporaba vozil, ki to omogočajo in olajšajo.
Tako je cilj zadovoljiti potrebe ljudi po mobilnosti, spodbujati k uporabi javnega prometa in zmanjšati onesnaževanje okolja in posledično njegovega uničenja oziroma poškodovanja ter seveda izboljšati kakovost življenja.
Vse bo posledično tudi pripomoglo k varnosti v prometu, a bo zahtevalo preureditve celotnih mest. V Sloveniji poskušajo s prometno politiko to tudi vsaj delno doseči. Ker je promet osnova gospodarskega razvoja držav in posameznih območij, je ena od temeljnih medresorskih komunikacij. Omogoča pretok storitev, živil, izdelkov ter seveda potovanje ljudi. Slovenija ima na tem področju prednost zaradi geografskega prometnega položaja v okolju povezane Evrope, dostopnosti do Jadranskega morja in razvitega pristanišča. Tako lahko z razvojem logističnih storitev pokrije povpraševanje v srednji, južni in jugovzhodni Evropi.
Sama trajnostna mobilnost je pojem, ki opisuje povezanost med ljudmi na svetu, zato lahko povemo, da se v današnjem času globalizacije še razvija.
Meniva, da trajnostno mobilnost čaka še velik razvoj in ima veliko možnosti, če pogledamo s strani transporta in vedno večjega prometa.
Tako je pred nami še veliko napredovanja in razvoja trajnostne mobilnosti. Prav ta pa je lahko ključ za ohranitev okolja ter povezanost ljudi po svetu.

Lia Bauer, Petra Ouček