V svetu so se nekaj stoletij nazaj začeli boji za enakopravne pravice žensk. 

Foto: www.pexels.com

V Sloveniji so prav tako kot po celem svetu potekali boji za enakopravnost žensk in tako je leta 1897 začel izhajati ženski častnik Slovenka, prvo žensko društvo pa je bilo ustanovljeno že leto kasneje. 15. maja 1920 je Slovenska Ljudska stranka uvedla splošno volilno pravico, tj. na občinskih volitvah so lahko volili moški in ženske, ki so bili stari nad 21 let. S tem je bila v Sloveniji prvič uzakonjena splošna ženska volilna pravica. Že eno leto kasneje Beograd odpravi splošno volilno pravico, zaradi tega pa se Slovenska Ljudska stranka v času oblikovanja ustave v Kraljevini SHS začne zavzemati za uvedbo splošne ženske volilne pravice na državni ravni. Ženske dobijo volilno pravico in s tem se prične enakopravnost leta 1945. Leta 1974 je v ustavo SFRJ bilo zapisano, da ima vsaka svobodno odločanje o rojstvu otrok, tri leta kasneje pa je bila uzakonjena še pravica vsake ženske do umetne ukinitve nosečnosti. Zaradi tega so 8.marec imenovali za mednarodni praznik žensk oz. dan žena.

Lara Harkai in Lara Kapun