Projekt je potekal od 11. do 15. novembra. Namen projekta je bil, da se otroci začnejo zavedati pomena strpnosti in da skozi uresničevanje strpnih odnosov, sprejemanja medsebojne raznolikosti in spoštovanja spodbudijo prijateljstvo ter poskusijo zgraditi družbo, ki je ustvarjalna in ne uničevalna.

Tudi v POŠ Mačkovci so sodelovali v projektu (foto: uredništvo).

V Osnovni šoli Puconci smo pri razredni uri prebrali zgodbo ,ki govori o nestrpnosti v družbi oziroma med sošolci. Med drugim pa smo tudi pri izbirnem predmetu Likovno snovanje ustvarjali na to temo. Pri tem projektu smo sodelovali osnovnošolci, učitelji, otroci iz vrtcev in vzgojitelji. Pri tem smo se učenci zelo zabavali in gradili trdnejše temelje medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in ljubezni.

Razstavljeni izdelki na hodniku OŠ Puconci (foto: uredništvo).

Ema Gumilar, Rebeka Sukič