Osnovno šolo Puconci in obe podružnici je ustanovila občina Puconci. Naš ravnatelj je Štefan Harkai, šola pa je vključena tudi v program Ekošola. 

Naša šola je zelo velika, saj smo ob začetku šolskega leta imeli 510 učencev, 249 fantov in 261 deklet. Na matični šoli imamo 22 oddelkov, v njih je 432 učencev. Na podružnici v Mačkovcih je 45 učencev v štirih oddelkih, v Bodoncih pa 42 učencev, prav tako v štirih oddelkih. Učenci, ki prihajamo iz triindvajsetih okoliških vasi, smo vključeni v veliko različnih projektov, imamo pa tudi pester izbor interesnih dejavnosti. Od leta 2013 je del naše šole tudi Zelena dvorana. K šoli spada tudi vrtec na petih različnih lokacijah v občini Puconci.