Učenci 6. in 9. razredov smo po celotni Sloveniji med 4. in 10. majem pisali NPZ – nacionalno preverjanje znanja, in sicer iz slovenščine (italijanščine, madžarščine), matematike in tretjega predmeta.

Homework, School, Problem, Number, Paper, Physics

4.maja smo pisali prvi NPZ, in sicer smo preverjali znanje iz maternega jezika, slovenščine in /italijanščine/ madžarščine, za pripadnike italijanske in madžarske manjšine v Sloveniji. Sledil je NPZ iz matematike, 6. maja. Zadnji NPZ pa je bil 10. maja, iz tretjega predmeta, za 9. razrede OŠ Puconci je to bil šport, za 6. razrede pa angleščina.

Do zdaj smo velikokrat omenili in govorili o ‘Nacionalnem preverjanju znanja’, vendar kaj sploh je nacionalno preverjanje znanja? Ko smo brskali po spletni strani RIC, smo našli definicijo:  Nacionalno preverjanje znanja je postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Preverja se znanje in le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti. 

Torej, čeprav smo vsi bili pod stresom, čutili pritisk in tesnobo, smo se zavedali, da nismo sami, in da mi to res zmoremo, zato nam je uspelo NPZ speljati kar se da hitro.

Dosežke za posamezne naloge bomo dobili 1. junija, ko si bomo s svojo kodo lahko ogledali rešitve.

Ema Gumilar