Učitelj Gregor nam je zaupal svoje mnenje o poučevanju fizike, slabosti poučevanja na daljavo in tudi nekaj prednosti.

Učenki sva učitelju Gregorju zastavili nekaj vprašanj preko spletne pošte. Učitelj Gregor meni, da je delo na daljavo težje kot delo v šoli in njegov dan je popolnoma drugačen, kot je bil, ko smo še hodili v šolo. 

Priprave na poučevanje vzamejo več časa, saj je gradivo potrebno pripraviti in prilagoditi za naše samostojno delo. Kljub temu da je učitelj Gregor na naši šoli že nekaj časa in ima kar nekaj izkušenj s poučevanjem, je letos prvič učitelj fizike, zato se je moral toliko bolj temeljito pripraviti za poučevanje. Kljub majhni količini  treme, ki je včasih dobra, je poskušal in še vedno poskuša učence za fiziko navdušiti in nas pripraviti na kritično in problemsko razmišljanje pri spoznavanju narave in sveta okoli nas. Njegovo prvo učenje na daljavo se je popolnoma razlikovalo, saj je bila prisotna skrb za neposreden stik in tako je bilo malce težje pripraviti gradivo, ki je lepo in primerno obrazloženo, ter pripraviti zadostno količino gradiva za teden. 

Brez sekunde pomisleka bi izbral izobraževanje v živo, saj lahko učitelji v živo predajo največ znanja, pri fiziki pa je najpomembnejši dejavnik ta, da se izvede čim večje število eksperimentov, iz katerih se učenci na zanimiv in zabaven način učimo o fiziki.

Posebna težava za učitelja Gregorja in vse nas je to, da nimamo osebnega stika in se mu velikokrat zdi, da se zapiramo vase, kar je problem, saj smo ljudje družabna bitja. Ta naša zaprtost se najbolj pokaže v videokonferencah, ko učenci raje samo poslušamo učitelja z ugasnjeno kamero in mikrofonom. Poleg vseh teh negativnih oziroma slabih stvari pa so seveda tudi dobre plati, in sicer po mnenju učitelja Gregorja učenci zdaj aktivno delamo na naši samostojnosti, kar se nam bo obrestovalo v prihodnosti, in učitelji lahko vidijo vse naše naloge ter s tem tudi naš miselni proces. Učitelj zdaj lahko vsakemu učencu poda povratno informacijo, spodbudo ali popravek, za kar pa v šoli velikokrat zmanjka časa.

Učitelj Gregor nam je za konec zaželel: “Vsem skupaj želim prijetne in razigrane praznike, v novem letu pa veliko zdravja, uspeha in zadovoljstva.”

Ema Gumilar in Megi Car