»Biti učitelj je zame najlepši poklic na svetu!«

O poklicu učitelja in izzivih pri poučevanju od doma smo se pogovarjali z učiteljico Matejo Žökš.

Kdo vas je navdušil za poučevanje geografije?
V času osnovne in srednje šole sem imela veliko dobrih učiteljev, ki so mi bili zgled in so po vsej verjetnosti oni »krivi«, da sem danes tukaj, kjer sem. Biti učitelj je zame najlepši poklic na svetu! Noben dan ni enak drugemu. V našem poklicu lahko vsak dan rastemo in iz učencev izvabimo le najboljše, jih navdušujemo in opogumljamo ter hranimo njihovo radovednost.

In zakaj ravno geografija?
Ker sem vedno rada opazovala naravo in svet okoli sebe, predvsem kaj in zakaj se dogaja ter kakšne so vzročne povezave v pokrajini.

Kaj poudarjate pri poučevanju?
Pri poučevanju poudarjam predvsem aktivnost učencev, saj je ta ključna za uspešen potek in doseganje ciljev predmeta, predvsem pa si učenci na takšen način pridobijo kakovostno in trajno znanje.

Zakaj ste se odločili za drugačno, bolj zanimivo, življenjsko poučevanje geografije?
V življenju je potrebno marsikaj preizkušati, v pouk vpeljati številne nove načine in metode dela, da učencem ne bo dolgočasno. Res je, da se marsikaj lahko zalomi, je pa toliko lepše, če določeni projekti uspejo. Učenci so pri pouku geografije veliko bolj samostojni in motivirani v primerjavi z mojimi izkušnjami iz preteklih let. Ker so aktivno vključeni vsi v razredu, je med njimi tudi boljša komunikacija ter hkrati tudi boljši medsebojni odnosi. Veliko bolj so odgovorni do svojega dela, predvsem pa ob uspehu pridobijo veliko samozavesti.

Ali se učencem ta način učenja pozna tudi pri ocenah? Takšen način dela se pri učencih ne pozna samo pri ocenah, ampak se je predvsem spremenil njihov pozitiven odnos do geografije ter povečalo navdušenje in spremljanje aktualnih dogodkov po svetu.

Kaj bi sporočili učencem in učenkam, kako si naj poučevanje na domu naredijo čim bolj pestro, razgibano in da bi snov, ki se jo učimo, znali uporabiti tudi v življenju?
Učenje na domu je lahko odlična stvar in marsikaj, kar se bomo v teh tednih naučili, bomo lahko pozneje v naslednjih šolskih letih in življenju s pridom uporabljali. Pomembno je, da si učenci izdelate zelo dober načrt učenja, ki se ga držite, saj boste tako imeli večji občutek varnosti in na najlažji način spremljali svoje delo. Povprašajte sošolce ali učitelje, če vam je kaj neznano. Učite se strnjeno z vmesnimi odmori in se po vsakem dnevu tudi nagradite. Gibajte se na svežem zraku ter pomagajte pri domačih opravilih. Ne pozabite, učite se v lastnem tempu ter se ne obremenjujte preveč z rezultati, kajti domače učenje naj poteka sproščeno in v prijetnem vzdušju. Srčno upam, da se kmalu vidimo!

Rebeka Sukič, Lara Harkai

Morda vam bo všeč tudi...