7. aprila praznujemo svetovni dan zdravja. Na ta dan leta 1948 je bila ustanovljena Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Vsako leto se v želji po večjem osveščanju javnosti na ta dan izpostavi določena tema s področja zdravja.

Blue and Silver Stetoscope
https://www.pexels.com/photo/blue-and-silver-stetoscope-40568/

Letošnja tema tega dneva je podpora medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam pri njihovem delu. Ob spopadanju z epidemijo novega koronavirusa pa je v ospredju predvsem izražanje hvaležnosti za njihovo požrtvovalno delo. Eden od razlogov, da je prav leta 2020 ta tema, je počastitev 200-letnice rojstva Florence Nightingale, utemeljiteljice sodobne zdravstvene nege. Prav ona je vpeljala prvo formalno izobraževanje za medicinske sestre ter s tem postavila podlago za razvoj zdravstvene nege.

Zdravje je ena izmed temeljnih človekovih pravic, zato je zelo pomembno, da je vsem omogočen dostop do zdravstvenih storitev. V Sloveniji imamo zelo širok nabor zdravstvenih programov, kot so Program Zdaj, Program Skupaj za zdravje, presejalni programi za zgodnje odkrivanje raka, Program cepljenj proti izbranim nalezljivim boleznim in podobno. V Sloveniji so tudi povečali dostopnost do preventivnih programov. S povečanjem dostopnosti se še posebej za najbolj ranljive zmanjšuje neenakost v zdravju.

 

Lara Harkai in Lara Kapun